Ohjeita yritysostoon


On monta hyvää syytä ostaa yritys. Yritystoimintaa aloittavallekin yrityskauppa on varteenotettava vaihtoehto. Kun kauppa on asiantuntevasti hoidettu, ei yllätyksiä tule ja liiketoiminta alkaa heti. Asiakasvirta ja laskutus eivät katkea. Raha, joka kuluu yrityksen ostoon, menisi helposti uuden yrityksen markkinointiin, hankintoihin ja perustamiskuluihin epävarmoin tuloksin. Itse asiassa yritystoiminnan perustaminen ei ole rahallisesti merkittävästi edullisempaa ostamiseen nähden, kun huomioidaan että uudessa yrityksessä tulevaisuus on täysin arvailujen varassa ja kaikki asiakkaat on hankittava kilpailijoilta. Uuden yrityksen liiketoimintariski on siis suurempi kuin yritystoiminnan jatkaminen.

Asiakaskunnan lisäksi ostaja saa myös valtavasti arvokasta tietoa kilpailijoista, ostojen tekemisestä, mainonnasta, asiakkaista yms. Näitä tietoja hankittaisiin muuten lähinnä kantapään kautta. Samalla monta välivaihetta jää pois, jolloin aloittaminen on varsin helppoa. Asiantunteva välittäjä auttaa myös liiketoiminnan suunnittelussa, ja usein myös luopuvat yrittäjät tulevat monessa asiassa vastaan, jotta uusi yrittäjä menestyisi. Yrityskauppa on onnistunut, kun kaikki osapuolet ovat siihen tyytyväisiä.

Tutustu miksi yritys on myynnissä

Yritystoiminnasta luopumisen syy on tavallisesti yrittäjän siirtyminen eläkkeelle. Myös toiselle alalle siirtyminen, toiminnan selkeyttäminen, leipääntyminen, sairaudet, kumppanin lähteminen ja erimielisyydet omaisten tai kumppanien kanssa ovat tavallisia syitä siihen, miksi yritys pannaan myyntiin.

Mikäli luopumispäätös johtuu liiketoiminnasta riippumattomista syistä, kuten yrittäjän iästä, on lähtökohta ostajan kannalta tältä osin yleensä kunnossa. Kannattamatonkaan liiketoiminta ei aina ole syy hylätä yrityskauppaa. Toisinaan on selvästi nähtävissä, että luopuvan yrittäjän persoona tai vaikka elämäntyyli aiheuttaa idealtaan hyvänkin liiketoiminnan tappion. Vetäjän vaihduttua tällainen yritys voi nousta aivan uuteen kukoistukseensa.

Yrityskauppa on usein monivaiheinen prosessi

Yrityskauppa on usein monivaiheinen ja monitasoinen prosessi, jossa asiantuntijan apu on niin myyjän kuin ostajan etu. Yrityskauppaa ei voi verrata esimerkiksi kiinteistökauppaan, koska aina osa kauppaan vaikuttavista seikoista perustuu subjektiivisiin arvioihin, verotussuunnitteluun, maksutapaan tai jopa tulevaisuuden ennustamiseen.

Yrityskauppaan vaikuttavista tekijöistä vain harvoja voidaan yksiselitteisesti mitata tai määritellä. Yritykset saattavat sisältää myyntihetkellä tuntemattomia riskejä, joita vastaan ostajan on osattava suojautua sopimuksin. Välittäjän työnä on tehdä kaupasta avointa ja rehellistä. Molemminpuolisten riskien minimoimiseksi Suomen Yrityskauppojen välittäjät käyttävät tarvittaessa koko yritysvälitysorganisaation osaamista. Näin ei ostajalla eikä myyjällä ole neuvotteluissa juuri lainkaan epäselviä kysymyksiä ja kauppa voidaan solmia turvallisesti.

Kaupan turvallisuuden takaavat myös käytännön elämässä kehitetyt yrityskauppaan parhaiten soveltuvat sopimukset sekä huolelliset alustavat työt. Tiesitkö, että välittäjän palkkiosta suurin osa muodostuu kohteeseen perehtymisestä, analysoimisesta ja myynnin valmistelusta? Tämä työ tehdään nimenomaan ostajan turvaksi.

Yritysvälittäjä voi olla arvokas hyöty kauppaa tehdessä

Ammattitaitoinen yritysvälittäjä takaa kaupan molemminpuolisen luotettavuuden. Välittäjä on mukana aina luopumistavan suunnittelusta hinnan määrittelyyn, verosuunnitteluun, kaupan rahoituksen järjestämiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen asti. Esimerkiksi hinta tulee näin ollen aina sellaiseksi, että yritystoimintaa jatkava yrittäjä selviytyy sen maksamisesta kohtuudella.

Suurin riski yrittäjälle on ostaa yritys ilman asiantuntija-apua, suoraan toiselta yrittäjältä. Juuri näistä kaupoista tulee eniten ikävää jälkipyykkiä. Yrityskaupassa on valtavasti asioita, joiden huomiotta jättäminen voi muodostua koko toiminnan kompastuskiveksi. Yrityksen myyjä voi olla hyvä kauppias, mutta sekään ei tee hänestä osaavaa yritysmyyjää. Välittäjän tehtävänä kaupassa onkin jalostaa kohde sellaiseen kuntoon, että molemmat osapuolet tietävät, mistä luopuvat ja mihin tulevat sitoutumaan. Välittäjällä on myös parempi näkemys yrityksen hinnasta kuin satunnaisia yrityskauppoja tehneillä myyjillä. Välittäjä pitää sinut erossa myös huijareista. Meillä eivät hämärämiehet häärää: liiketoimintamme perustuu jatkuvuuteen, ei kauppoja hinnalla millä hyvänsä – periaatteeseen.

Yrityksen oikea hinta

Oikea hinta on se, millä kaupat syntyvät. Asiantuntevan välittäjän määrittelemästä hinnasta ei juurikaan ole tinkimisen varaa, valitettavasti. Eihän kukaan toki kiellä yrittämästä. Pk-yrityksillä ei ole markkinahintoja. Näennäisesti samankaltaiset yritykset voivat olla aivan eri hintaisia. Pääsääntö on, että mitä parempi tulos yrityksellä on tai mitä pitempi on maksuaika, sitä korkeampi on hinta. Yrityskaupat maksetaan useimmiten yhdistelemällä pankin ja Finnveran luottoja sekä omaa rahaa ja myyjältä saamaa maksuaikaa. Välittäjä auttaa näissäkin kysymyksissä.

Tärkeintä

Tärkeintä on löytää sellainen yritys, joka sopii omaan elämäntilanteeseen ja varallisuuteen, ja jonka pyörittämiseen on kykyjä.