Yrityskaupan eri mahdollisuudet


Kertakorvaus

 • soveltuu, kun yrityksen tuloksentekokyky mahdollistaa kauppahinnan takaisinmaksun 3-5 vuodessa
 • perustuu arvonmääritykseen
 • kauppahintaa voidaan nostaa ja kauppaa nopeuttaa kehittämistoimenpiteiden (tuunaus) sekä kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman avulla
 • ei valitettavasti ole aina mahdollista, mikäli ollaan realistisia ja halutaan saada myytyä sekä välttyä mahdollisilta veroseuraamuksilta

Osa kauppahinnasta maksetaan heti ja loput sovitun ajan puitteissa palkkana

 • kauppahinnasta maksetaan esimerkiksi puolet heti ja toinen puoli maksetaan sovitun ajan puitteissa palkkana, mikä kerryttää myyjän työeläkettä (TyEL)
 • edellyttää kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman laadintaa, jonka avulla on mahdollista nostaa myyntihintaa sekä auttaa ja nopeuttaa yrityksen myyntiä

Toimiva osakas

 • edellyttää usein mahdollisuutta nostaa liikevaihtoa esimerkiksi ennakkomyynnin avulla, jotta voidaan kattaa uuden osakkaan palkka- ja toimintakulut
 • edellyttää kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman laadintaa, jonka avulla on mahdollista nostaa myyntihintaa sekä auttaa ja nopeuttaa yrityksen myyntiä

Osamaksulla

 • ostaja maksaa kauppahinnan esimerkiksi kuukausittain myyjälle ”YEL-maksuna”; voidaan verrata aktiivieläkevuosia varten maksettavaan vapaaehtoiseläkkeeseen
 • edellyttää kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman laadintaa, jonka avulla on mahdollista nostaa myyntihintaa sekä auttaa ja nopeuttaa yrityksen myyntiä

Luopuminen vähitellen

 • ostaja tekee ”vapaa-ajallaan” töitä osa-aikaisesti tulevalle firmalleen ja auttaa näin liikevaihdon nostossa ennen varsinaista kauppaa
 • edellyttää salassapito- ja esisopimusta
 • edellyttää kehittämis- ja liiketoimintasuunnitelman laadintaa, jonka avulla on mahdollista nostaa myyntihintaa sekä auttaa ja nopeuttaa yrityksen myyntiä

Julkishallinnon tuella

 • uusi yrittäjä anoo starttirahaa ylimenokaudeksi, edellytyksenä yleensä yrittäjäkurssi
 • Finnveran lainamahdollisuudet
 • hyödynnetään Uusyrityskeskusten eri palvelukonsepteja

Sukupolvenvaihdos

 • Yrityksen sukupolvenvaihdos tulee kysymykseen, kun yrityksen omistus vaihtuu perhepiirissä tai lähisukulaisten kesken.