Takaisin

Yrittäjä, näin onnistut kasvussa yrityskaupalla – kolme vinkkiä


Kasvuyrittäjyys mielletään usein vain startup- ja ohjelmistopuolen yrittäjien orgaaniseksi kasvuksi, eli kasvuksi myyntiä lisäämällä. Yrityskauppa eli toisen yrityksen ostaminen voi kuitenkin olla houkutteleva vaihtoehto oman yritystoiminnan kehittämiseksi ja kasvattamiseksi. Yrityskauppa voi olla investointi esimerkiksi koneisiin, laitteisiin tai työntekijöihin, asiakaskunnan kasvattamiseen tai uuteen markkina- tai tuotealueeseen. Vaihtoehtoiskustannuksena yrityskaupalle voidaan nähdä se, mitä maksaisi pystyttää liiketoiminta nollasta, ja kuinka kauan veisi kartuttaa riittävä asiakaskunta, jotta investointi kattaa kulunsa ja tuottaa jotain omistajilleen.

Yrityskaupan arvonmääritys ja kauppahinnan rahoittaminen ovat merkittävä osa onnistunutta yrityskauppaa. Liian korkeaksi osoittautunut kauppahinta ja lainan määrä voi viedä yrityksen kassavirtoja ja painaa tulosta pitkäksi aikaa eteenpäin. Arvonmäärityksen lisäksi kiinnitä huomiota ainakin seuraaviin asioihin:

Määrittele tavoite

Määrittele yrityskauppasi tavoite. Onnistunut yrityskauppa on paitsi onnistunut haltuunotto, myös yrityskaupan tuoma lisäarvo yrityksellesi.  Onnistumista on vaikea arvioida, mikäli tavoitetta ei ole määritelty.

Katse haltuunottoon

Yrityskaupassa sopivan ostokohteen löytyminen, myyjän hintapyynnön ja ostajan maksuhalun kohtaaminen, rahoitus ja allekirjoitettu kauppakirja ovat vain puoli ruokaa. Seuraavaksi yrityskaupan onnistumisessa on syytä kiinnittää huomio yritystoiminnan onnistuneeseen haltuunottoon siten, että kaupalle asetettuihin tavoitteisiin päästään. Kuinka esimerkiksi avainhenkilöstö otetaan huomioon ja asiakkaiden pysyvyys varmistetaan?

Minimoi riskit

Joskus asiat voivat vaikuttaa paremmalta, kuin ne todellisuudessa ovat. Asiantuntijoiden hyödyntäminen ja onnistunut due diligence, eli yritystoimintaan ja sen kauppaan liittyvien riskien ja mahdollisuuksien huolellinen läpikäynti ennen yrityskauppaa, auttavat välttämään tämän sudenkuopan. Tutustumalla huolella ostettavaan kohteeseen minimoit riskit.
 

Hyödynnä asiantuntijoiden ja rahoittajien apu, ja ota yhteyttä ajoissa. Huolellisella, etukäteen tehdyllä suunnittelulla voit varmistaa onnistuneen yrityskaupan.
 

Elisa Sipponen
Finnvera
Sipponen on omistajanvaihdosten rahoitukseen erikoistunut aluepäällikkö Finnveran Etelä-Suomen alueelta.


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.