Takaisin

Vauhditetaan vientiä omistajanvaihdosten yhteydessä


www.ov-foorumi.fiJulkistimme Suomen Yrittäjien ja TEMin kanssa kevään 2023 Pk-yritysbarometrin. Kyselyyn vastasi noin 4 650 yritystä ja tulokset kertovat pk-yritysten huolestuneista näkymistä. Pitkään kestänyt lasku yritysten kasvuhakuisuudessa valitettavasti jatkuu. Kehitys on selvästi nähtävissä kasvua tavoittelevien ja voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrissä. Yritykset arvioivat myös vähentävänsä investointejaan lähiaikoina. Myös vientikaupan laskusuuntaus on selkeä ja yrittäjät arvioivat tämän trendin jatkuvan tänä vuonna.

Toimintaympäristön ennustettavuus on heikentynyt vauhdilla. Epävarmuus tulevasta ja yritysten talouden haasteet vaikeuttavat rahoituksen saatavuutta ja barometrin mukaan yritysrahoittajien vaatimukset ovat kiristyneet. Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten on vastausten perusteella vaativinta saada tarvitsemaansa ulkopuolista rahoitusta. Näistä yrityksistä 57 % kertoo pankkirahoituksen edellyttäneen Finnveran takausta. Pääosa yrityksen rahoitustarpeista liittyy kasvuun ja sitä heikentää epävarmuus ja kustannusten nousu. Tämän vuoksi ulkoisen rahoituksen käyttö on hieman vähentynyt. Yritysten huoleen tulee suhtautua vakavasti.

Myös yrityskauppamarkkinat reagoivat herkästi suhdanteisiin. Sen vuoksi onkin ilahduttavaa, että vuonna 2022 omistusvaihdoksia tehtiin edelleen ja Finnveran rahoitti näitä 130 miljoonalla eurolla. Oletus on, että tänä vuonna epävarmuus jarruttaa kauppoja, mikä on harmillista, sillä omistajanvaihdokset ovat tärkeitä yritysrakenteen uudistumisen ja yrityskentän elinvoimaisuuden vuoksi.

Omistajanvaihdoksella kasvua vientiin

Toimintaympäristön nopea muuttuminen avaa myös mahdollisuuksia. Omistajanvaihdokset voisivat olla ratkaisu myös pk-yritysten viennin kasvattamiseen. Näkökulmaa voisi laajentaa kotimaan kasvusta ennemminkin vientiin ja kasvuun kansainvälisillä markkinoilla. Yrityskauppa ulkomailla antaa mahdollisuuden markkinan laajentamiseen myös muihin maihin. Markkinoilla jo toimivilla yrityksillä on valmiina asiakaskunta, henkilöstö ja verkostot. Vaihtoehtona on myös se, että haetaan kasvua viennistä ja näin saadaan hyvässä kunnossa oleva yhtiö myytäväksi tai ostajaksi.

Uusi vientiluotto vauhdittaa erityisesti pienempiä vientikauppoja

Finnvera lanseerasi uuden keinon vauhdittaa suomalaisyritysten vientikauppoja. Suorat vientiluotot tulivat lakimuutoksen myötä mahdolliseksi, joten Finnvera voi rahoittaa myös suomalaisen vientiyrityksen ulkomaista ostajaa. Tämä parantaa vientiyritysten kilpailukykyä erityisesti pienemmissä vientihankkeissa. Luotto myönnetään suomalaisyrityksen ulkomaiselle asiakkaalle, mikä helpottaa ostamista Suomesta ja auttaa suomalaisviejiä saamaan lisää kauppaa. Ostaja saa pitkän maksuajan ja suomalainen vientiyritys rahat kassaan yleensä toimitushetkellä.

Hyödyt ovat selkeät molemmille osapuolille. Viejälle on kilpailuvaltti kauppaneuvotteluihin – mahdollisuus liittää rahoitustarjous mukaan vientikauppaan jo neuvotteluvaiheessa. Ostaja puolestaan saa pitkän yli kahden vuoden maksuajan ja uuden rahoituslähteen.

Viejien on hyödyllistä myös muistaa, että rahoituksen tunteminen auttaa viennin suunnittelemisessa. Maksuajan tai rahoituksen tarjoaminen kaupan yhteydessä voi ratkaista kaupan itselle. Uusi vientiluotto onkin oiva apu pk-yritysten viennin vauhdittamiseen.

Anna-Mari Palo
Omistajanvaihdosten rahoitukseen erikoistunut aluepäällikkö, Finnvera


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen.