Takaisin

Puhumattomuus on suuri riski omistajanvaihdokselleOmistajanvaihdoksiin liittyvistä asioista valtaosa on muuta kuin niin kutsuttuja kovia faktoja. Kun ei oikein tiedetä, mistä niihin liittyen pitäisi ja kannattaisi puhua, monet elintärkeät asiat voivat jäädä keskustelematta, selvittämättä ja sopimatta. Puhumattomuus tuottaa riskejä omistajanvaihdoksen onnistumiselle. Siksi puhumattomuuden muuri kannattaa purkaa.

Muutakin kuin kovaa faktaa
Omistajanvaihdos on yrittäjälle usein paineinen ja kuormittava tapahtuma, jossa halutaan onnistua. Siihen liittyy paljon epävarmuuksia ja lukematon määrä asioita, jotka pitäisi ottaa haltuun ja hallita.

Omistajanvaihdos tapahtuu vuorovaikutuksessa yrityskaupan osapuolten ja asiantuntijoiden kesken. Yrityskauppa onkin vaihtokauppaa, jossa pätevällä tiedolla, avoimella vuorovaikutuksella ja riskien ennakoinnilla on erityinen arvonsa. Ilman niitä omistajanvaihdoksen lopputulos voi olla kehno tai yrityskauppa voi jäädä kokonaan tekemättä.

Omistajanvaihdoksessa 20 prosenttia asioista on luonteeltaan taloudellis-juridis-teknisiä eli niin kutsuttuja kovia asioita, sanovat asiantuntijat. Kovat asiat voivat toteutua suunnitelmien mukaan tai mennä pahasti pieleen riippuen siitä, miten loput 80 prosenttia hoidetaan.

Puhumattomuus lisää stressiä
Selvittäessämme Hallittu sukupolvenvaihdos – Työtehoseura (tts.fi) -hankkeessa, mitä asioita kuuluu maatalousyrityksen sukupolvenvaihdosten inhimilliseen, ei-taloudelliseen ulottuvuuteen, tärkeimmäksi omistajavaihdoksessa hankaluuksia tuottavaksi asiaksi nousi puhumattomuus. Sen takia monia asioita hoidetaan luulojen varassa, eikä osapuolilla synny yhteistä käsitystä siitä, miten omistajanvaihdos etenee, mitä asioita se sisältää – ja miten minun tässä lopulta käy?

Puhumattomuus voi tuntua äkkiseltään hyvältä valinnalta varmistaa omien intressien toteutuminen. Puhumattomuus tuottaa kuitenkin omistajanvaihdokselle huomattavan riskin, koska tiedonkulku estyy ja mahdollisuus osapuolten yhteiseen harkittuun rationaaliseen päätöksentekoon menetetään. Epävarmuus, hankalat tunteet ja stressi kasvavat.

Itsestäänselvyydet ovat vaaran merkki
Puhumattomuus ei tarkoita sitä, etteikö puhuttaisi. Puhetta voi olla paljonkin.

Puhumattomuudella viitataan siihen, että yrityskaupan osapuolten tulevaisuuden kannalta elintärkeät sekä omistajanvaihdoksen ja tulevaisuuden liiketoiminnan onnistumisen kannalta kohtalokkaat asiat jäävät keskustelematta, selvittämättä ja sopimatta. Sukupolvenvaihdoksissa tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi osapuolten odotukset ja intressit, liiketoiminnan toteuttamisen edellyttämä työmäärä, johtajuuden siirtyminen, yrityksen sidosryhmien kanssa sovittujen asioiden jatkuminen sekä yrittäjän puolison asema ja rooli.

Sillä, luuletko ja oletatko vai tiedätkö ja ymmärrätkö, on ratkaiseva ero rationaalisia valintoja ja päätöksiä tehtäessä. Omistajanvaihdokseen liittyvien valintojen ja ratkaisujen pitäminen itsestäänselvyyksinä, joista ei tarvitse osapuolten kesken sen kummemmin keskustella, on aina vaaran merkki, johon on havahduttava. Asioiden tietäminen ja ymmärtäminen edellyttävät omistajanvaihdoksissa useimmiten puhumista.

VTT Minna Mattila-Aalto
Maatalousyritysten proaktiiviset sukupolvenvaihdospalvelut – Työtehoseura (tts.fi) -hankkeen vastuullinen johtaja, TTS Työtehoseura


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen.