Takaisin

Omistajanvaihdosmatkalle kannattaa hankkia hyvä opas


Omistajanvaihdoksista on puhuttu paljon tänä syksynä. Kiitos tästä kuuluu osittain koronapandemialle.

Osa yrityksistä on pandemian vuoksi joutunut sopeuttamaan toimintaansa, ja jotkut jopa kokonaan lopettamaan yritystoimintansa. Yrityksestä luopumista harkinneet yrittäjät ovat ehkä saaneet pandemiasta lopullisen vahvistuksen lopetuspäätökselleen. Toisaalta on myös yrityksiä, joille kuluva vuosi on tuonut uusia mahdollisuuksia kasvun hakemiseen yrityskaupan kautta – kun pandemia on vauhdittanut luopumispäätöksiä.

Omistajanvaihdos on yrityksen elinkaaressa iso murros ja, kuten useimpiin murrostilanteisiin, myös omistajanvaihdoksiin liittyy paljon epävarmuutta. Aiemmin tänä syksynä fasilitoin erästä sukupolvenvaihdoksiin liittyvää työryhmää ja esitin osallistujille kysymyksen: ”Mikä yritysten omistajanvaihdoissa on haastavaa?” He näkivät eniten haasteita omistajanvaihdon ajoituksessa, arvonmäärityksessä, juridisissa ja verotuksellisissa kysymyksissä sekä rahoittamisessa.

Ymmärtääkseni vielä paremmin omistajanvaihdoksiin liittyvää epävarmuutta, pyysin osallistujia kertomaan lisää seikoista, jotka he kokivat erityisen ongelmallisiksi. Kävi ilmi, että mikään yksittäinen asia ei sellaisenaan ole ongelma, mutta omistajanvaihdoksiin liittyvän tietomäärän laajuus ja kokonaisuuden hallinta tuntuivat yhdelle henkilölle haastavaksi hallita.

Uskon, että moni yrittäjä kokee olevansa tällaisessa tilanteessa yksin. Mistä hän saa tarvittavan avun, kun yrityksen kasvu onnistuisi enää kilpailijan pois ostamisella? Tai kuinka löytää yritykselle ostaja ilman, että myyntiaikeista kertominen aiheuttaisi suuria aaltoja yrityksen toimintaympäristössä? Ja vaikka ostettava yritys olisikin tiedossa, niin miten neuvottelut ostokohteen kanssa käynnistetään, ja miten niissä päästään eteenpäin.

Yritysten omistajanvaihdos on kaikin tavoin iso asia, jota on vaikea vain yhden ihmisen tai edes yhden organisaation tietotaidoin viedä eteenpäin. Tästä syystä yhtäkään omistajanvaihtoa ei kannattaisi lähteä tekemään tehdä yksin. Tämä jos jokin on asia, johon kannattaa ottaa tuekseen kumppani, jolta löytyy kokemusta ja kontakteja niihin organisaatioihin, jotka voivat auttaa suunnittelussa.

Kumppanuus-ajattelu omistajanvaihdoissa konkretisoituu meillä asiakkaidemme omistajanvaihdos-suunnitelmiin, jotka teemme tiimityönä ja hyödynnämme kollegoidemme osaamista mm. rahoitusratkaisujen tai arvonmääritysten tekemiseen. Oman syväosaamisemme ulkopuolisissa asioissa asiakkaillemme on valittujen kumppaniemme palvelut käytettävissä mm. juridiikkaan liittyvissä kysymyksissä tai yritysjärjestelyitä vaativissa tilanteissa. Kattavan omistajanvaihdossuunnitelman kanssa toimimme matkaoppaina yrityksen omistajanvaihdosmatkalla, jonka määränpäänä on hallittu luopuminen yrityksestä tai liiketoiminnan kehitys yritysostolla.

Huong Huynh
Kumppanuuspäällikkö Danske Bankissa


Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.