Takaisin

Omistajanvaihdosasiantuntijoille uusi hallitus


Suomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain liitto ry (SYVL) valitsi 20.10.2022 Tampereella pidetyssä vuosikokouksessa uuden hallituksen.

Vanha hallitus jatkaa tehtäviään. Uutena hallitukseen valittiin Anneli Komi, jonka tehtävänä tulee olemaan yhdistyksen yhteistyösuhteet muiden organisaatioiden kanssa sekä jäsenhankinta. Yhdistyksen viestinnästä vastaavat edelleen Satu Kangas Mergera Partners Oy:stä, Meri Varkoi-Anhava Yrityspörssi Oy:sta. Varapuheenjohtajana jatkaa Juha Tall, sihteerinä Mika Haavisto, jäsenenä Jouni Latva-Pirilä Pirkanmaan Yritysvälitys Oy:stä, puheenjohtajana Juha Rantanen Suomen Yrityskaupat Oy:stä ja pöytäkirjantarkastajana Arto Kaukonen Fondarest Oy:stäSuomen Yritysvälittäjäin ja Omistajanvaihdosasiantuntijain Liitto ry (SYVL) on vuonna 2002 perusettu voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ja kehittää yritysvälittäjien ja omistajanvaihdosasiantuntijoiden yhteistyötä, perinteitä, arvostusta, ammattitaitoa, työtapoja ja menetelmiä sekä jäsentensä toiminnan edellytyksiä kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota.