Takaisin

Joukkuelaji nimeltä yrittäjyys


Yrittäjyys on täynnä myyttisiä tarinoita, joissa sankariyrittäjä on luonut yrityksensä tyhjästä ja raivannut tiensä menestykseen. Vaikka nämä tarinat usein henkilöityvätkin yhteen yrittäjään, niin lähes poikkeuksetta yksilön menestyksen taustalta löytyy suuri joukko muitakin osaavia ihmisiä. Yrittäjyys ei nimittäin ole yksilösuoritus vaan pikemminkin joukkuelaji, jossa yrittäjän menestyminen syntyy kyvystä hyödyntää verkostoja ja löytää oikeat osaajat oikeisiin tehtäviin.

Joukkuelajista on ehdottomasti kyse esimerkiksi silloin, kun yhdellä yrityksellä on useampia omistajayrittäjiä. EK:n kyselyn mukaan lähes kolmannes työnantajayrityksistä on tällaisten yrittäjyystiimien vetämiä. Näitä omistajajoukkueita esiintyy kaikenkokoisissa yrityksissä, niin pienissä kuin suurissa. Varsinkin monella kasvuhakuisella yrityksellä, tai urheilutermein seuralla, on usein monta sen operatiiviseen toimintaan osallistuvaa omistajaa.

Kyselyn perusteella yhä useampi yrittäjä hyödyntää myös yrityksen ulkopuolista asiantuntemusta yritystoimintansa kehittämisessä ja johtamisessa. Esimerkiksi ulkopuolisista osaajista koostuvia neuvonantajatiimejä (advisory board) esiintyy 15 prosentissa työnantajayrityksistä, kun osuus aikaisemmissa kyselyissä on ollut kymmenisen prosenttia. Yli puolet näistä yrityksistä arvioi neuvonantajatiimien merkityksen lisääntyneen viimeaikaisissa kriiseissä, jotka ovat pakottaneet monet yritykset joko sopeuttamaan toimintaansa tai etsimään sille uutta suuntaa. Näissä muutostilanteissa omistaja- ja johtamisosaaminen on korostunut ja ulkopuolisen avun tarve lisääntynyt.

Luonnollisesti neuvonantajatiimien kokoonpano vaihtelee paljon yritysten yksilöllisten tarpeiden mukaan. Niissä voi olla mukana esimerkiksi yrittäjäkollegoja, ulkomaankaupan konkareita, digiosaajia, yritysjärjestelyjen ja johtamisen ammattilaisia tai rahoituksen ja talouden asiantuntijoita. Joissain yrityksissä neuvonantajatiimit voivat toimia myös ensimmäisenä kehitysvaiheena tai esiareenana varsinaisen hallitustyöskentelyn kehittämiselle ja potentiaalisten hallitusjäsenten testaamiselle. Tällä hetkellä työnantajayrityksistä 36 prosentilla on yksi tai useampi yrityksen ulkopuolinen henkilö hallituksessaan. Todennäköisimmin ulkopuolisia hallitusjäseniä esiintyy kasvuhakuisissa ja vientiä tekevissä yrityksissä. Lisäksi ulkopuolisten hallitusjäsenten hyödyntäminen lisääntyy selvästi yrityskoon kasvaessa.

Varsinkin kasvuyrittäjät ovat siis usein hyviä seuran omistajia, jotka osaavat valita joukkueelleen parhaat valmentajat ja pelaajat joukkuelajissa nimeltä yrittäjyys. Osin tämän seurauksena he myös onnistuvat yrityskaupoissa ja sukupolvenvaihdoksissa – hyvän joukkueensa ja jatkuvan kehitystyön ansiosta.

Jari Huovinen
Omistajanvaihdosfoorumin puheenjohtaja,
Johtava asiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitossa

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.