Takaisin

Hallitustyöllä merkittävä rooli yrityksen menestyksessä


Asiantuntevalla ja aikaansa seuraavalla hallituksella on merkittävä rooli yrityksen menestyksessä. Ammattimaisesti toimiva hallitus on tehokkain tapa vahvistaa osaamista ja tuoda uusia verkostoja johdon työn tueksi. Omistaja hallitsee oman liiketoimintansa ja osaa monia asioita, mutta yrityksen elinkaaren eri vaiheissa tulee todennäköisesti myös tilanteita, joissa muualta hankittu kokemus ja näkemys on arvokasta. Tällaisia erityistilanteita ovat esimerkiksi omistajavaihdokset, sukupolvenvaihdokset, voimakas kasvustrategia tai kun yritys kohtaa poikkeuksellisia markkinatilanteita. Hyvä hallitus katsoo tulevaisuuteen ja on jo ennakolta valmistautunut näihin tilanteisiin. Näin pystytään varmistamaan yrityksen kasvu ja kehitys sekä tulevaisuuden toimintaedellytykset.

Omistajat, hallitus ja toimiva johto rakentavat yhdessä yrityksen menestyksen. On tärkeää, että kaikilla on selkeät roolit. Omistajat määrittelevät omistajastrategian: miksi yritys on olemassa, mitä halutaan tehdä sekä mihin ollaan menossa. Näiden linjausten pohjalta hallitus puolestaan päättää strategiasta eli keinoista, miten näihin tavoitteisiin päästään. Toimiva johto on vastuussa toteutuksesta.

Ammattimaisessa hallituksessa on monipuolista sekä monimuotoista kokemusta ja osaamista, kaikilla jäsenillä on selkeät roolit ja hallitustyötä johdetaan ja tehdään sitoutuneesti.


Riippumattomat hallituksenjäsenet tuovat kokemusta ja näkemystä hallitustyöhön

Monesti ensimmäiset hallitukset kootaan omien perheenjäsenten, ystävien tai työkavereiden avulla. Hallitustyötäkin tehdään ehkä epäsäännöllisesti. Tällainen ratkaisu ei tuo riittävästi uusia ajatuksia, näkemyksiä ja osaamista yrityksen käyttöön. Tämän takia on tärkeää, että hallituksessa on myös yrityksestä riippumattomia hallitusjäseniä. He ovat kokeneita liikkeenjohdon ammattilaisia sekä koulutettuja hallitustyön ammattilaisia, jotka tuntevat hallitusrooliin liittyvät vastuut ja velvollisuudet. He ovat aidosti kiinnostuneita yrityksen menestyksestä, sitoutuneita pitkäjänteiseen hallitustyöhön ja valmiita tekemään työtä yrityksen eteen.

Uusimmassa kauppakamarien PK-hallitusbarometrin tuloksissa (https://kauppakamari.fi/wp-content/uploads/2023/08/PK-barometri_2023.pdf) nähdään, että PK-yrityksissä vain noin 40 % on ulkopuolinen, riippumaton hallitusjäsen. Lähes 90 % vastaajista on kuitenkin erittäin tai hyvin tyytyväisiä ulkopuolisen jäsenen toimintaan. Tässä on vielä paljon käyttämätöntä osaamispotentiaalia yritysten kasvun ja tulevaisuuden varmistamiseksi.

Eniten lisäarvoa tuottava hallitus on tiimi.

On tärkeää, että kemiat ja yhteistyö toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Vahvan tiimityön perustana on luottamus, keskinäinen arvostus, avoimuus ja toivottavasti myös vähän pilkettä silmäkulmassa. Hallituksen puheenjohtajan rooli on erittäin tärkeä. Hän huolehtii, että kaikkien hallitusjäsenten osaaminen saadaan hyödynnettyä yrityksen hyväksi. Hän on myös toimitusjohtajan työpari. Puheenjohtaja pitää huolen, että hallitus toimii laillisesti, hyvän tavan mukaisesti ja omistajien tahtoa noudattaen. Hän pitää katseen kirkkaana tulevaisuudessa, jotta yrityksen kilpailukyky ja menestys taataan. Hyvä hallitustyö on innostavaa ja energisoivaa. Hallituksen kanssa työskentelyn pitää olla myös toimitusjohtajan energian lähde, hänen kuukautensa paras työpäivä.


Hallituspartnerit ry

20 vuotta tänä vuonna täyttävän yhdistyksen toiminnan tarkoitus on edistää pk-yritysten kilpailukykyä vahvistamalla ammattimaista ja monimuotoista hallitustyötä. Toteutamme tätä tehtävää välittämällä yrityksiin kokeneita ja sitoutuneita hallitusjäseniä, kehittämällä jäsentemme hallitusosaamista ja tekemällä hallitustyön merkitystä tunnetuksi. Joka vuosi autamme eri aloilla toimivia yrityksiä löytämään hallituksiinsa uutta osaamista ja ajattelua. Verkostoon kuuluu tällä hetkellä 11 aktiivista alueyhdistystä, joissa on yli 1300 partneria.

Lisää ammattimaisesta hallitustyöstä sekä tosielämän tarinoita hallitustyön haasteista ja onnistumisista:


Paremmalla hallitustyöllä tuemme pk-yrityksiä ja Suomea menestymään.

Sirpa Manner
Hallituspartnerit Helsinki, hallitusammattilainen, toimitusjohtaja

 

****
Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hanke vaikuttaa valtakunnallisesti 23 jäsenorganisaation voimin.