Takaisin

Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi aktiivisimpia omistajanvaihdosten edistämisessä


Seinäjoen ammattikorkeakoulu toteutti Omistajanvaihdosfoorumin toimeksiannosta omistajanvaihdospalvelujen evaluoinnin. Juuri valmistunut arviointi osoittaa, että omistajanvaihdospalvelut ovat Suomessa aikaisempaa toimivampia. 65 prosenttia evaluointiin osallistuneista omistajanvaihdosasiantuntijoista arvioi palveluiden kehittyneen hyvään suuntaan ja vain 5 prosenttia huonompaan suuntaan edellisen viiden vuoden aikana. Omistajanvaihdosten edistäminen on kuitenkin edelleen liian projektiluontoista, mikä estää toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen. Evaluoinnin perusteella toimintamallit ovat nyt kehittyneet niin, että pysyvän rahoituksen saaminen valtakunnalliselle omistajanvaihdosfoorumille sekä yrittäjien alueellisille neuvontapalveluille ja herättelytoimille olisi perusteltua.

Maakuntien välillä eroja

Etelä-Karjala ja Varsinais-Suomi saivat evaluoinnissa täydet 6 pistettä omistajanvaihdosten edistämisestä. Näissä maakunnissa on toimintasuunnitelma omistajanvaihdosten edistämiseksi ja niistä löytyy toiminnasta vastaava organisaatio, eri tahoja kokoava yhteistyöfoorumi ja matalan kynnyksen neuvontapiste yrittäjille. Lisäksi yrittäjille suunnattuja aktivointitoimenpiteitä tehdään säännöllisesti ja omistajanvaihdospalvelut ovat kehittyneet myönteisesti viime vuosina. Myös Etelä-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Satakunta pärjäsivät hyvin vertailussa ja jäivät vain niukasti kärkikaksikon taakse (5,5 pistettä).

Suosituksia valtakunnan tason omistajanvaihdosten edistämiseen

Omistajanvaihdostyön edistämiseen valtakunnallisella tasolla selvitys esittää seuraavia toimenpiteitä:
 • Omistajanvaihdosten edistämisen vastuuhenkilö TEM:iin
 • Omistajanvaihdosten rekisteröinti Tilastokeskuksessa.
 • Valmennusohjelma omistajanvaihdosneuvojille.
 • Omistajanvaihdoksissa myyjän verotus maksuperusteiseksi. Nykyisin myyjä verotetaan heti kaupanteon jälkeen, vaikka osa kauppasummasta tulisikin maksuun vasta vuosien päästä.
 • Pienten yritysten osakkeiden hankintameno-olettamien nostaminen. Tämä vähentäisi myyjään kohdistuvaa verorasitusta ja kannustaisi yrittäjiä yrityksen myyntiin.
 • Perintö- ja lahjaverotuksesta luopuminen.
 • Finnveran takauksen osuuden nostaminen.
 • Valtakunnallinen oman pääoman ehtoisia sijoituksia omistajanvaihdoksiin tekevän pääomarahaston perustaminen. Pankkien ja Finnveran vaatimukset oman pääoman määrän suhteen ovat viime vuosina tiukentuneet. Oman pääoman ehtoisilla sijoituksilla olisi merkittävä vipuvaikutus omistajanvaihdosten rahoituksessa.
 • Omistajanvaihdosfoorumin toiminnan jatkaminen.
 • Tutkimustulosten hyödyntäminen elinkeinopolitiikan suunnittelussa.
 • Omistajanvaihdosasiantuntijapaneeli

Suosituksia aluetason omistajanvaihdosten edistämiseen:
 • maakunnallinen vastuuorganisaatio
 • maakunnallinen yhteistyöfoorumi
 • maakunnallinen neuvontapalvelu
 • asiantuntija, joka toteuttaa neuvontapalveluja maakunnassa
 • säännölliset ja systemaattiset herättelytoimenpiteet
 • vuosittain päivitettävä toimintasuunnitelma
 • yhteistyö (muiden alueiden vastaavat ja valtakunnan tason toimijat sekä oppilaitokset ja korkeakoulut)
 • tutkimus

Evaluointiin osallistui noin 250 omistajanvaihdosasiantuntijaa

Tämän selvityksen päätavoitteena oli selvittää ja arvioida omistajanvaihdospalvelujen toimintaa alueilla ja valtakunnallisesti. Käytännön tavoitteena oli tuottaa tietoa ja toimenpidesuosituksia alueellisten ja valtakunnallisten omistajanvaihdospalvelujen kehittämiseen, yhtenäistämiseen ja järjestämiseen. Maakuntien omistajanvaihdospalveluista hankittiin aineistoa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettiin sähköinen strukturoitu kysely, joka oli suunnattu omistajanvaihdosasiantuntijoille ja omistajanvaihdosten edistämisen ja toteuttamisen kanssa työtä tekeville tahoille. Kyselyyn saatiin 153 vastausta. Toisessa vaiheessa pidettiin jokaisessa maakunnassa (18) ryhmähaastattelu Teams-verkkoyhteydellä. Ryhmähaastatteluihin osallistui yhteensä 73 asiantuntijaa. Myös valtakunnallisessa omistajanvaihdosfoorumissa mukana olevilta toimijoita hankittiin aineistoa samalla tavalla kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa heille lähetettiin sähköinen strukturoitu kysely, jossa oli myös avoimia kysymyksiä. Kyselyyn saatiin 12 vastausta. Toisessa vaiheessa heitä haastateltiin ryhmässä verkkotapaamisessa ja osaa puhelimitse.

Löydät koko evaluoinnin täältä

Elina Varamäki & Juha Tall
Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kirjoitus julkaistu alunperin Omistajanvaihdosfoorumissa, www.ov-foorumi.fi
Omistajanvaihdosfoorumin tavoitteena on yrityskauppojen ja sukupolvenvaihdosten vauhdittaminen. Hankkeen rahoittajina ovat työ- ja elinkeinoministeriö sekä Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Suomen Yrittäjät, Finnvera, Business Finland, Perheyritysten liitto, Nordea, Danske Bank, Deloitte, Suomen uusyrityskeskukset ja Suomen Yrityskaupat. Ov-foorumissa ovat mukana myös SEKES, Suomen Yrityskummit ja Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto.